Regler for annoncering

Regler for indrykning af annoncer på papkassen.dk

Når du benytter papkassen.dk til at indrykke annoncer, gælder nedenstående regler for annoncering. Der er regler for private annoncører og for erhvervsannoncører.

Hvis man sælger tjenester eller produkter, som man har et egentligt lager af, eller kan skaffe mange af, bliver dette betragtet som erhvervsannoncering.

Når en privat person annoncerer en vare eller en ydelse, hvoraf det fremgår, at varen er produceret eller erhvervet af den private person med videresalg eller anden form for indtjening for øje, vil det ligeledes blive betragtet som erhvervsannoncering.

Det er gratis at indrykke private annoncer på papkassen.dk.

Der skal altid være oplyst en salgspris i salgsannoncer - denne pris skal være oplyst inkl. moms og alle andre afgifter. Der skal ligeledes altid være oplyst antal eller mængde i annoncen - med mindre annoncen indeholder en samlet pris.

Samme annonce må ikke indrykkes flere gange i samme periode. Genindryk i stedet annoncen, hvis den er udløbet. Det gøres under punktet "Min side".

Eksterne links til andre websteder er som udgangspunkt ikke tilladt i annoncen. Udtagelsen er dog, hvis der er tale om en henvisning til yderligere information om produktet - såsom et link til producentens websted.

Selve annonceteksten må således ikke være et link til et eksternt websted. Produktet eller produkterne skal beskrives på papkassen.dk, så eventuelle købere ikke skal besøge andre websteder for at finde ud af, hvad annoncen omhandler. Sælger man for eksempel fem dvd-film, så nævn alle titlerne i annoncen.

Kontaktoplysninger som telefonnummer og e-mail må kun skrives i de dertil indrettede felter. Det er således ikke tilladt at skrive telefonnummer og e-mail i annoncetekst og på eventuelle billeder eller billedfelter.

Erhvervsannoncører
Hvis man som virksomhed vil indrykke en annonce på papkassen.dk er der tale om erhvervsannoncering. Denne type annoncer kan ikke indrykkes som gratis rubrik-annoncer på papkassen.dk eller som egentlige banner-annoncer mod betaling.

Kontakt papkassen.dk's salgsafdeling for at få en snak om mulighederne for banner-annoncering på papkassen.dk.

Undlader man som erhvervsannoncør at respektere reglerne for gratis rubrik-annoncering på papkassen.dk, vil annoncen blive slettet uden varsel.

Ændringer af annoncer
Af hensyn til placering og forståelsen af annoncer forbeholder papkassen.dk sig ret til at ændre annonceteksten i en given annonce og ret til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

Desuden forbeholder papkassen.dk sig ret til – uden varsel – at slette annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller Start.dk's og Papkassen.dk's tarv eller omdømme.

Ligeledes forbeholder papkassen.dk sig ret til at udelukke brugere, der gentagne gange bryder reglerne for annoncering, ved at deaktivere deres konto.

Opdatering af kontaktoplysninger
Alle registrerede brugere skal sørge for at holde deres kontaktoplysninger opdateret til enhver tid, herunder den email adresse, der anvendes i brugerens profil på Papkassen.dk. Såfremt det viser sig, at email adressen er permanent eller midlertidigt ugyldigt, har Papkassen.dk ret til at kontakte brugeren via telefon og sms for at gøre brugeren opmærksom på den ugyldige email adresse. Hvis brugeren efterfølgende alligevel ikke opdaterer sin email adresse, har Papkassen.dk ret til at deaktivere eller slette brugerens konto og alle annoncer uden yderligere varsel.

Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at salget af selve varerne eller tjenesterne ikke vil kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person, være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet, eller være falsk, upålideligt eller vildledende.

Herudover, men ikke begrænset til, er det ikke tilladt at sætte følgende typer af varer til salg på papkassen.dk:
Ulovlige efterligninger (kopi) eller forfalskninger; truede dyrearter; euforiserende midler; receptpligtig medicin; ulovlige kopier af software, film, musik eller spil; erotisk eller pornografisk materiale, våben eller andre varer, der er ulovlige ifølge dansk lovgivning.

Annoncer, der findes i strid med ovenstående regler, vil blive slettet uden varsel.